Pirkimo-pardavimo taisyklės

1.      Bendrosios nuostatos

1.1.   Pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra patvirtinamos Pirkėjo susipažinus su jomis ir prie sakinio „Sutinku su prekių pirkimo ir pardavimo taisyklėmis.“ pažymėjus varnelę. Šios taisyklės nustato nailschool.lt (toliau „Pardavėjas“) ir Pirkėjo teises, atsakomybes bei pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarkas bei kitas svarbias nuostatas susijusias su prekių pirkimu ir pardavimu.

1.2.   Pardavėjas turi teisę pataisyti, papildyti ar pakeisti Taisykles.

1.3.   Pirkėjas kiekvieno pirkimo metu turi patvirtinti šias Taisykles.

1.4.   Užsakymus Pardavėjo internetinėje parduotuvėje gali pateikti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

2.      Pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimas

2.1.   Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį ir už jį sumoka.

3.      Asmens duomenų apsauga

3.1.   Pardavėjas turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjo internetinėje parduotuvėje ir juos tvarkyti bei saugoti taip kaip nurodyta Privatumo politikoje.

4.      Pirkėjo teisės

4.1.   Pirkėjas turi teisę apsipirkti nailschool.lt internetinėje parduotuvėje taip, kaip tai nurodyta šiose Taisyklėse.

4.2.   Pirkėjas gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį apie tai pranešęs raštiškai el. paštu info@nailschool.lt per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo.

4.3.   Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti įsigytas prekes taip kaip nurodo šios Taisyklės.

5.      Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.   Pirkėjas naudodamasis nailschool.lt internetine parduotuve įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, kurios nurodytos šioje internetinėje parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2.   Pirkėjas privalo sumokėti už prekes sutartą sumą ir priimti jas Taisyklių nustatyta tvarka iš Pardavėjo patrnerių.

5.3.   Jei Pirkėjas atsisako priimti prekes iš Pardavėjo partnerių prieš tai neinformavęs Pardavėjo ir neturėdamas tam svarios priežasties, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

5.4.   Jei pasikeičia Pirkėjo duomenys, kuriuos jis pateikė užsakymo metu, Pirkėjas nedelsiant apie tai turi pranešti Pardavėjui.

6.      Pardavėjo teisės

6.1.   Susidarius tam tikroms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.2.   Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas per 3 dienas nuo užsakymo pateikimo nesumoka už prekes sutartą sumą.

6.3.   Pardavėjas gali nutraukti ar atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos. Taip pat Pardavėjas šią sutartį gali nutraukti tuomet, jei Pirkėjo duomenys yra netinkamai užpildyti ir tai gali sutrukdyti užsakymo įvykdymui.

6.4.   Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais.

7.      Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.   Pardavėjas įsipareigoja suteikti galimybę naudotis nailschool.lt internetine parduotuve ir joje apsipirkti taip kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

7.2.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

7.3.   Jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali pristatyti iš anksto apmokėtos prekės, jis įsipareigoja per 3 darbo dienas grąžinti pinigus už nepristatytas prekes.

7.4.   Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos šiose Taisyklėse.

7.5.   Pardavėjas įsipareigoja tinkamai naudoti Pirkėjo asmeninius duomenis ir gerbti jo privatumo teisę į asmeninę informaciją, išskyrus atvejus nustatytus LR įstatymuose.

8.      Prekių užsakymas

8.1.   Prekes, kurios yra pateiktos nailschool.lt internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas gali įsigyti:

8.1.1. Pateikdamas užsakymą nailschool.lt internetinėje parduotuvėje;

8.1.2. Telefonu;

8.1.3. Elektroniniu paštu;

8.1.4. Socialinių tinklų pagalba;

8.1.5. Fizinėse parduotuvėse.

8.2.   Užsakydamas prekes Pirkėjas privalo pateikti teisingus asmens duomenis, kurie yra būtini užsakymo įvykdymui. Šie duomenys tvarkomi taip, kaip tai aprašyta Privatumo politikoje.

9.      Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

9.1.   Prekių kainos, kurios pateiktos internetinėje parduotuvėje nailschool.lt, yra nurodomos eurais su PVM.

9.2.   Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas.

9.3.   Pirkėjas už užsakytas prekes sumoka užsakymo metu pasirinktu būdu.

9.4.   Užsakymas yra patvirtinamas ir pradedamas vykdyti tik tada, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už užsakytas prekes.

10.   Prekių pristatymas

10.1.              Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti laikantis nurodytų terminų. Tačiau Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

10.2.              Jei dėl svarbių Pardavėjui žinomų priežasčių užsakymo pristatymas vėluos, Pardavėjas įsipareigoja apie tai pranešti  Pirkėjui.

10.3.              Pirkėjas užsakymo formoje įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

10.4.              Pirkėjas turi teisę užsakymo metu pasirinkti jam patogiausią pristatymo būdą.

10.5.              Prekes Pardavėjas pristato naudodamasis partnerių paslaugomis, tačiau Pirkėjas turi teisę prekes atsiimti ne per Pardavėjo partnerius, o apsilankęs fizinėje parduotuvėje (jei taip pasirinko užsakymo metu).

10.6.              Pirkėjas įsipareigoja, jog prekes atsiims pats. Jei to padaryti negali, prekės pristatomos užsakymo metu nurodytu adresu. Tokiu atveju, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekės pristatymo netinkamam asmeniui.

10.7.              Prekių pristatymas gali būti apmokestinamas papildomai. Suma už jį nurodoma užsakymo metu.

10.8.              Pardavėjas turi teisę išskaidyti užsakymą ir jį pristatyti keliomis siuntomis.

10.9.              Nuo prekių perdavimo Pirkėjui momento, prekių sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

10.10.           Visais atvejais, kurie yra tiesiogiai priklausomi nuo Pirkėjo, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės pristatyti prekes laiku.

11.   Prekių kokybė ir tinkamumas naudoti

11.1.              Visos prekės esančios internetinėje parduotuvėje nailschool.lt yra naujos, tinkamos naudoti ir yra laikomos tinkamomis sąlygomis. Tuo atveju, jei parduodama prekė turi defektų, Pardavėjas turi teisę ją ir toliau pardavinėti, tačiau apie tai turi pranešti prekės aprašyme ar kitais aiškiais būdais.

11.2.              Prekė nėra laikoma nekokybiška, jei ant prekės pakuotės galima pastebėti smulkių pakavimo ar transportavimo pažeidimų.

11.3.              Jei Pirkėjas gauna nekokybišką prekę jis nedelsiant turi apie tai pranešti el. paštu info@nailschool.lt.

11.4.              Jei Pirkėjas grąžina nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja padengti grąžinimo išlaidas.

11.5.              Pirkėjas supranta faktą, kad nuotraukos pateiktos internetinėje parduotuvėje yra naudojamos tik iliustraciniais tikslais ir yra pavyzdinės. Todėl Pardavėjas neatsako už tai, jog nailschool.lt internetinėje parduotuvėje pateiktos prekių nuotraukos neatitinka forma, spalva, dydžiu ar kitais parametrais gautos prekės. Tikslią informaciją apie prekių išvaizdą ir kitus svarbius parametrus galima rasti prekių aprašyme arba susisiekus skiltyje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

12.   Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1.              Pirkėjas apie prekių grąžinimą Pardavėją turi informuoti raštiškai. Pranešdamas apie tai turi nurodyti užsakymo numerį, grąžinamos prekės pavadinimą bei grąžinimo priežastį.

12.2.              Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nepažeistos, originaliose pakuotėse ir nepraradusios savo prekinės išvaizdos.

12.3.              Jei Pirkėjas grąžina nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja padengti grąžinimo išlaidas.

12.4.              Jei Pirkėjas grąžina kokybišką prekę, Pirkėjas įsipareigoja grąžinimo išlaidas padengti pats.

12.5.              Susitarus grąžinamos prekės gali būti pakeistos kitomis.

12.6.              Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko grąžinimo tvarkos, kuri yra nurodyta šiose Taisyklėse.

12.7.              Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui pinigus už grąžintas prekes, jei jos nėra pakeičiamos kitomis.

13.   Atsakomybė

13.1.              Pirkėjas yra visiškai atsakingas už teisingų duomenų pateikimą. Pardavėjas neatsako už padarinius kilusius dėl neteisingų Pirkėjo duomenų pateikimo.

13.2.              Pirkėjas yra visiškai atsakingas už veiksmus, kuriuos atliko internetinėje parduotuvėje nailschool.lt.

13.3.              Pardavėjas nėra atsakingas už internetinėje parduotuvėje nailschool.lt trečiųjų asmenų pasidalintos informacijos tikslumą ir teisingumą.

13.4.              Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kai nuostoliai kyla dėl Pirkėjo kaltės neatsižvelgus į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus ar nesusipažinus su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

14.   Apsikeitimas informacija

14.1.              Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

14.2.              Pirkėjas su Pardavėju gali susisiekti internetinėje parduotuvėje nurodytais kontaktais, kurie yra aprašyti skiltyje „Kontaktai“.

15.   Baigiamosios nuostatos

15.1.              Santykiams, kylantiems šių taisyklių pagrindu, taikoma LR teisė.

15.2.              Visi nesutarimai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.