Gel polish base VALERI, base VALERI | https://nailschool.lt/en/

VALERI gel polish base (base)